กระดูกสันหลังทำหน้าที่อะไร

กระดูกสันหลังเป็นกระดูกที่อยู่ด้านหลังของร่างกาย ทำหน้าที่สำคัญมากต่อร่างกายมนุษย์

กระดูกสันหลังของมนุษย์ประกอบไปด้วยกระดูกย่อยทั้งหมด 33 ชิ้น ซึ่งจำแนกออกได้เป็น 5 ส่วนด้วยกันคือ กระดูกสันหลังส่วนคอ กระดูกสันหลังส่วนอก กระดูกสันหลังส่วนบั้นเอว กระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บและกระดูกสันหลังส่วนก้นกบ

กระดูกสันหลังทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น พยุงร่างกายไว้ให้เป็นรูปร่าง ทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อและกระดูกซี่โครงในการปกป้องอวัยวะภายในจากด้านหลัง เป็นแหล่งสร้างเม็ดเลือดที่สำคัญ ในโพรงของกระดูกสันหลังยังเป็นที่อยู่ของสมองซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติ เพื่อให้ร่างกายสามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้ทันท่วงที่ เช่น เมื่อเท้าเหยียบตะปู ร่างกายเราจะกระตุกขากลับอย่างอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องสั่งการขาของเราให้ทำแบบนั้นเลย ซึ่งการสั่งการอย่างอัตโนมัติเหล่านี้เป็นการสั่งงานของเนื้อสมองที่อยู่ในกระดูกสันหลังนั่นเอง

เนื่องมาจากกระดูกสันหลังทำหน้าที่สำคัญมากนี่เอง เมื่อมีสิ่งใดหรือโรคใดเกิดขึ้นกับกระดูกสันหลัง จะก่อให้เกิดความเจ็บปวดและความผิดปกติของร่างกายอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเคลื่อนไหว โรคหรืออาการที่มักจะเกิดกับกระดูกสันหลังได้แก่ กระดูกสันหลังคด หลังค่อม การแตกหักของกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูกผิดรูป เป็นต้น


Share

Comments

Comments are closed.