ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลมีอะไรบ้าง

ระบบสุริยะจักรวาล (Solar System) คือระบบดาวระบบหนึ่งที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง

ระบบสุริยะจักรวาลของเรานั้น นอกจากดวงอาทิตย์ (The Sun) ที่เป็นศูนย์กลางแล้ว ยังมีดาวเคราะห์น้อยใหญ่ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์น้อยจำนวนมากมาย โดยที่มีดาวที่ถูกจัดชั้นเป็นดาวเคราะห์อยู่ทั้งสิ้น 8 ดวงดังนี้
1. ดาวพุธ (Mercury) อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 46 ล้านกิโลเมตร ไม่มีดวงจันทร์
2. ดาวศุกร์ (Venus) อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 107 ล้านกิโลเมตร ไม่มีดวงจันทร์
3. โลก (Earth) อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 149 ล้านกิโลเมตร มีดวงจันทร์บริวาร 1 ดวง
4. ดาวอังคาร (Mars) อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 207 ล้านกิโลเมตร มีดวงจันทร์บริวาร 2 ดวง
5. ดาวพฤหัส (Jupiter) อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 741 ล้านกิโลเมตร มีดวงจันทร์บริวาร 63 ดวง
6. ดาวเสาร์ (Saturn) อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 1,349 ล้านกิโลเมตร มีดวงจันทร์บริวาร 60 ดวง
7. ดาวยูเรนัส (Uranus) อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 2,736 ล้านกิโลเมตร มีดวงจันทร์บริวาร 27 ดวง
8. ดาวเนปจูน (Neptune) อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 4,460 ล้านกิโลเมตร มีดวงจันทร์บริวาร 13 ดวง

แต่เดิมนั้นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักวาลมีอยู่ทั้งหมด 9 ดวง แต่ได้มีการถอดดาวพลูโตให้ลดชั้นไปเป็นดาวเคาระห์แคระ เนื่องจากมีคุณสมบัติหลายข้อที่แตกต่างไปจากดาวเคราะห์ทั่วไปนั่นเอง


Share

Comments

Comments are closed.