ตับทำหน้าที่อะไร

ตับ (Liver) เป็นอวัยวะที่สำคัญมาก ทำหน้าที่หลายอย่างให้กับร่างกาย ทั้งในระบบย่อยอาหารและกำจัดพิษในร่างกาย

ตับเป็นอวัยวะที่ได้พบในสัตว์เกือบทุกชนิดรวมถึงมนุษย์ด้วย มีความสำคัญมากต่อระบบ เมตาบอลิซึม (Metabolism) ของร่างกาย หน้าที่หลักๆของตับคือ การสะสมไกลโคเจน สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย การสังเคราะห์โปรตีนในพลาสมา ช่วยกำจัดพิษของสารต่างๆที่ร่างกายรับเข้าไป เช่นยา และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ เช่นเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ช่วยรักษาสมดุลของปฏิกิริยาทางชีวเคมีต่างๆของร่างกาย อีกทั้งยังเป็นต่อมที่ผลิตน้ำดี ซึ่งมีความสำคัญมากในกระบวนการย่อยอาหาร

เนื่องจากหน้าที่ในการกำจัดพิษให้ร่างกายนี่เอง ทำให้เลือดทั้งหมดในร่างกายจะต้องไหลเวียนมาที่ตับเพื่อให้ตับได้กรองสารพิษต่างๆออกไป โดยเฉลี่ยแล้วเลือดจะไหลเวียนมาที่ตับประมาณวันละ 360 รอบ (รอบละ 5 ลิตร) ซึ่งนับได้ว่าตับเป็นอวัยวะที่ทำงานหนักมาก

ในร่างกายของผู้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ ตับจะทำหน้าที่กรองเอาแอลกอฮอล์เหล่านั้นออกจากกระแสเลือด โดยแอลกอฮอล์ที่กรองได้จะไปสะสมที่ตับแทน ทำหน้าเซลล์ของตับถูกทำลายด้วยแอลกอฮอล์เหล่านั้น ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ จนเกิดอาการตับแข็งนั่นเอง

อีกโรคหนึ่งที่มักจะเกิดกับตับคือการติดเชื้อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อไวรัส ซึ่งจะทำให้เกิดอาการอักเสบที่ตับ ทำให้ตับทำงานไม่ได้และอาจจะลุกลามกลายเป็นมะเร็งตับได้ ดังนั้นจึงควรมีการตรวจสุขภาพและตับเป็นประจำ เมื่อพบอาการตับอักเสบ ต้องรีบทำการรักษาทันทีจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าตับมีความสำคัญมากต่อร่างกาย ดังนั้นเราควรรักษาตับให้สามารถทำงานได้ดีอยู่เสมอ วิธีการบำรุงรักษาตับของเรามีหลายวิธีเช่น ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่รับประทานยาติดต่อกันนานๆ ไม่ใช้สารเสพติด หลีกเลี่ยงละอองของยาฆ่าแมลงและสเปรย์ประเภทต่างๆ ไม่รับประทานอาหารสุกๆดิบๆ นอนหลับให้เพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้ตับของเราก็จะมีสุขภาพดีและทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วครับ…


Share

Comments

Comments are closed.