ตับอ่อนทำหน้าที่อะไร

ตับอ่อน เป็นอวัยวะที่สำคัญมากต่อร่างกายคนเรา ทำหน้าที่ทั้งในด้านช่วยย่อยอาหารและช่วยผลิตฮอร์โมน

ตับอ่อนอยู่ในตำแหน่งช่องท้อง ด้านหลังกระเพาะอาหาร อยู่ใกล้กับตำแหน่งของลำใส้ มีสีเหลืองอ่อน ตับอ่อนมีความยาวราวๆ 6 นิ้ว แบ่งออกได้เป็นส่วนหัว (Head) ส่วนกลาง (Body) และส่วนหาง (Tail)

ตับอ่อนทำหน้าที่หลัก 2 ประการคือ
1. ช่วยย่อยอาหาร
ตับอ่อนช่วยย่อยอาหารโดยช่วยสร้างเอนไซม์แล้วส่งไปช่วยย่อยอาหารที่ลำไส้เล็ก โดยมีเอนไซม์ไลเปสช่วยย่อยไขมัน เอนไซม์อะไมเลสช่วยย่อยแป้ง เอนไซม์ทริบซินช่วยย่อยโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโน
2. เป็นต่อมไร้ท่อ ช่วยผลิตฮอร์โมน
ตับอ่อนทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนหลายชนิด โดยฮอร์โมนที่สำคัญที่สุดคือฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin)

ฮอร์โมนอินซูลินทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้สมดุล กล่าวคือจะเปลี่ยนน้ำตาลที่ร่างกายได้รับให้เป็นสารจำพวกกลัยโคเจน (glyeogen) เพื่อเก็บไว้ในตับและกล้ามเนื้อเพื่อเป็นพลังงานสำรองในร่างกาย นอกจากนี้ฮอร์โมนอินซูลินยังช่วยกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆเผาผลาญน้ำตาลให้ได้พลังงานที่ร่างกายเอาไปใช้ในคนที่ตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้เพียงพอหรือมีความบกพร่องในการสร้างฮอร์โมนอินซูลิน จะทำให้การเผาผลาญน้ำตาลมีประสิทธิภาพต่ำลง เหลือน้ำตาลตกค้างในร่างกายและในกระแสเลือด ทำเกิดภาวะโรคเบาหวานได้ง่าย ในภาวะตรงกันข้าม ถ้าตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินมากเกินไป ก็จะทำให้น้ำตาลถูกเผาผลาญมากเกินไป จนเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ทำให้เกิดอาการใจหวิว หน้ามืด ตัวเย็น ถ้าเป็นมากๆ อาจทำให้เป็นลมหมดสติเป็นอันตรายได้เช่นกัน


Share

Comments

Comments are closed.