ต้นกำเนิดของหนังสือพิมพ์ของโลก

หนังสือพิมพ์คือสิ่งที่กระจายข่าวสารให้กับทุกๆคนได้รับรู้ แน่นอนว่าในสมัยก่อนนั้นเทคโนโนโลยียังมีไม่มาก การสื่อสารในรูปแบบหนังสือพิมพ์จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
ต้นกำเนิดของหนังสือพิมพ์ตามหลักฐานที่บันทึกกันมานั้น ถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศจีน สมัยซีฮั่นเรียกว่า “ตี่เป้า” มีมาก่อนหนังสือพิมพ์รายวันของตะวันตกประมาณ 100 ปี เนื้อหาของตี่เป้าจะมีสาระสำคัญคือพระบรมราชโองการของกษัตริย์ ข่าวสารในการบริหารราชการแผ่นดิน เหตุการณ์ต่างๆในพระราชสำนัก ข่าวสารต่างๆนี้จะถูกเขียนลงบนแผ่นไม้ไผ่แล้วใช้เชือกร้อยเป็นแผงและบนผ้าดิบ เหตุผลที่ยังไม่ใช้กระดาษกระดาษเนื่องจากว่าสมัยนั้นกระดาษยังไม่แพร่หลายมากนัก

news_img_379204_1


Share

Comments

Comments are closed.