ทำเนียบนายกรัฐมนตรี

รายชื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนับแต่คนแรก จนถึงปัจจุบัน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 1 พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 3 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 4 พันตรี ควง อภัยวงศ์
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 5 นายทวี บุณยเกตุ
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 6 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 7 นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 8 พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 9 นายพจน์ สารสิน
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 10 จอมพล ถนอม กิตติขจร
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 12 นายสัญญา ธรรมศักดิ์
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 13 พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 14 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 16 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 17 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 18 นายอานันท์ ปันยารชุน
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 19 พลเอก สุจินดา คราประยูร
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 นายชวน หลีกภัย
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 นายบรรหาร ศิลปอาชา
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 22 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 24 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 25 นายสมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรีคนที่ 26 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
     นายกรัฐมนตรีคนที่ 28 นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

Share

Comments

Comments are closed.