ทำไมต้องมีวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้

วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พระสงฆ์ต้องอยู่จำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ไม่ใช้เดินทางไปจำพรรษาหรือค้างแรมคืนที่ไหน โดยจะต้องจำพรรษา ณ ที่นั้นต่อนเนื่องกันไปเป็นเวลา 3 เดือน วันเข้าพรรษาจะจบลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของปีเดียวกัน ซึ่งเราเรียกว่าวันออกพรรษานั่นเอง

สาเหตุที่พระพุทธองค์ทรงกำหนดให้มีการเข้าพรรษานั้นก็เนื่องมาจากช่วงเข้าพรรษาจะเป็นฤดูฝน (พรรษาแปลว่าฤดูฝน) ซึ่งจะเป็นช่วงที่พระภิกษุสงฆ์จะเดินทางไปเผยแผ่ศาสนาหรือเทศนาสั่งสอนญาติโยมได้ลำบาก อีกทั้งยังเป็นฤดูกาลเพาะปลูกซึ่งพระองค์เกรงว่าพระสงฆ์จะไปเหยียบย่ำพืชผลเหล่านั้นจนเกิดความเสียหายต่อชาวบ้านเข้า จึงได้ทรงกำหนดช่วงวันเข้าพรรษาเป็นระยะเวลา 3 เดือนขึ้นมา

ดังนั้นในช่วงเข้าพรรษาจึงเป็นช่วงที่พระภิกษุสงฆ์จะได้อยู่กับที่เป็นเวลานาน ได้มีเวลาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม มีเวลาฝึกจิต ปฏิบัติสมาธิและอื่นๆมากขึ้น นับได้ว่าเป็นเวลาบุญอย่างแท้จริง ชาวพุทธในประเทศไทยจึงมักจะถือและใช้โอกาสเดียวกันนี้ในการทำความดี เช่นการทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม การงดดื่มสุราและเที่ยวกลางคืน เป็นต้น


Share

Comments

Comments are closed.