ทำไมหิ่งห้อยถึงมีแสงในตัวเอง

แสงสว่างในตัวหิ่งห้อยเกิดจาก สารลูซิเฟอรินไปรวมกับออกซิเจนในอากาศ โดยมีสารอีกตัวหนึ่ง คือ ลูซิเฟอเรส เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี ซึ่งสารทั้งสองตัวนี้ ได้มาจากตัวหิ่งห้อยโดยตรง แสงที่เกิดจากหิ่งห้อยจะเป็นแสงที่ปราศจากความร้อน ซึ่งสามารถจับดูได้ และปริมาณแสงสว่างที่เกิดขึ้นก็นับว่าน้อยมาก เพียงหนึ่งในพันของแสงจากแสงเทียนไขธรรมดา

แสงของหิ่งห้อยจะมีลักษณะวับวาบ เพราะแสงสว่างจะขึ้นอยู่กับจังหวะการหายใจ จังหวะหายใจเข้าแสงจะติด และจังหวะหายใจออกแสงจะดับ เป็นอยู่อย่างนี้ตลอด หิ่งห้อยจะใช้แสงในการล่อเพศตรงข้าม และบางครั้งก็ใช้ล่อเหยื่อ


Share

Comments

Comments are closed.