ทําไมปูถึงเดินไม่ตรง

เรามาดูคำตอบกันครับ  ปูถือเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมการย้ายถิ่นที่อยู่มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล โดยอาศัยสนามแม่เหล็กในการหาทิศทาง ซึ่งหูภายในของปูจะมีวัตถุแม่เหล็กขนาดเล็กเป็นตัวกำหนดทิศทาง วัตถุแม่เหล็กนี้จะไวมากกับสนามแม่เหล็กบนพื้น ช่วงเวลาอันยาวนานในการก่อตัวของโลกนั้น ขั้วแม่เหล็กเหนือและใต้ของโลกได้พลิกกลับไปกลับอยู่หลายครั้ง วัตถุแม่เหล็กภายในหูของปูที่แต่เดิมมีความสามารถกำหนดทิศทางได้ก็หายไป

ดังนั้นเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสนามแม่เหล็กที่กลับไปกลับมาได้ ปูจึงไม่เดินไปข้างหน้าและไม่ถอยหลัง แต่เลือกที่จะเดินในแนวขวางแทน ด้วยโครงสร้างอันพิเศษของปูที่มีแปดขาที่ยื่นออกมาจากลำตัวสองข้าง ประกอบกับข้อต่อของขาหน้าที่งอได้ ทำให้ปูเดินได้แต่ในแนวขวางเท่านั้นShare

Comments

Comments are closed.