นางสงกรานต์มีชื่อว่าอะไรบ้าง

สงกรานต์นอกจากเป็นวันปีใหม่ของไทยแล้วยังเป็นประเพณที่สำคัญของไทยเราอีกด้วย

และแน่นอนว่านอกจากการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่และการเล่นสาดน้ำสงกรานต์แล้ว ยังมีสิ่งหนึ่งที่เคียงคู่กับวันสงกรานต์มาตลอดก็คือนางสงกรานต์นั่นเอง มาดูกันครับว่านางสงกรานต์นั้นมีอยู่กี่คน และมีชื่ออะไรกันบ้าง

1. ถ้าวันอาทิตย์เป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์จะมีชื่อว่า พระนางทุงษะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้วปัทมราช ภักษาหารอุทุมพรหรือผลมะเดื่อ พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ พาหนะคือครุฑ
2. ถ้าวันจันทร์เป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์จะมีชื่อว่า พระนางโคราคะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกปีบ อาภรณ์แก้วมุกดา ภักษาหารเตลังหรือน้ำมัน พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า พาหนะคือเสื
3. ถ้าวันอังคารเป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์จะมีชื่อว่า พระนางรากษสเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนู พาหนะคือหมู
4. ถ้าวันพุธเป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์จะมีชื่อว่า พระนางมัณฑาเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกจำปา อาภรณ์แก้วไพฑูรย์ ภักษาหารนมเนย พระหัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลม พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า พาหนะคือลา
5. ถ้าวันพฤหัสบดีเป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์จะมีชื่อว่า พระนางกิริณีเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา พระหัตถ์ขวาทรงของ้าว พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน พาหนะคือช้าง
6. ถ้าวันศุกร์เป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์จะมีชื่อว่า พระนางกิมิทาเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกจงกลนี อาภรณ์แก้วบุษราคัม ภักษาหารกล้วยน้ำ พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงพิณ พาหนะคือควาย
7. ถ้าวันเสาร์เป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์จะมีชื่อว่า พระนางมโหธรเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล พาหนะคือนกยูง

ในปีนี้วันมหาสงกรานต์ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2556 (คืนวันเสาร์) ดังนั้นนางสงกรานต์ก็คือพระนางมโหธรเทวี เสด็จมาบนหลังมยุราหรือนกยูงนั่นเอง


Share

Comments

Comments are closed.