นิวรณ์ 5 คืออะไร มีอะไรบ้าง

นิวรณ์ 5 หมายถึง เครื่องปิดกั้นหรือขัดขวางไม่ให้บรรลุความดีทั้งมวล มีอยู่ 5 ประการ

นิวรณ์ 5 นับได้ว่าเป็นตัวอุปสรรคสำคัญ ที่ทำให้เราทั้งหลายไม่สามารถบรรลุธรรม หรือไม่ประสบความสำเร็จหรือการทำการงานทั้งปวงได้ นิวรณ์ 5 ประกอบไปด้วย
1. กามฉันทะ หมายถึง ความพึงพอใจ ความติดใจลุมหลงโลกีย์กามทั้งหลาย ไม่สามารถตัดใจจากกามรสได้
2. พยาปาทะ หมายถึง ความพยาบาท ความไม่พอใจ ขัดเคืองใจ ความผูกโกรธ จองล้างจองผลาญ
3. ถีนมิทธะ หมายถึง ความขี้เกียจ ความท้อแท้ ความหดหู่ท้อถอย อ่อนแอและหมดอาลัย ขาดความฮึกเหิม ขาดความพยายามที่จะทำให้สำเร็จ
4. อุทธัจจะกุกกุจจะ หมายถึง ความฟุ้งซ่านของจิต จิตไม่สงบ ขาดสมาธิ เต็มไปด้วยความกังวลใจ
5. วิจิกิจฉา หมายถึง ความไม่แน่ใจ ความลังเลสงสัย ความกังวลและไม่มั่นใจ ความไม่ปักใจเชื่อว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดหรือควรทำแบบไหนดี

จะเห็นว่าถ้าจิตเราเต็มไปด้วยนิวรณ์ทั้ง 5 เราคงไม่สามารถทำจิตให้สงบ บรรลุธรรมชั้นสูง หรือทำการงานสิ่งใดให้สำเร็จลงได้Share

Comments

Comments are closed.