น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 คืออะไร ดีอย่างไร

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 เป็นอีกหนึ่งในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ได้รับความนิยมมาก

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 คือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ประเภทหนึ่ง จัดอยู่ในประเภท E10 คือมีเอทานอลผสมอยู่ในน้ำมัน 10% (น้ำมันเบนซิน 90 + เอทานอล 10) นั่นเอง

น้ำมันประเภทนี้เกิดจากการผสมน้ำมันเบนซินที่มีค่าอ๊อกเทน 91 เข้ากับแอลกอฮอล์หรือเอทานอลนั่นเอง (ในขณะที่น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 คือการผสมน้ำมันเบนซินค่าอ๊อกเทน 95 เข้ากับเอทานอลในสัดส่วน 90:10) สามารถใช้ได้กับรถยนต์ที่สามารถใช้น้ำมันเบนซิน 91 ได้ทุกรุ่น

ประโยชน์ของการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 นอกจากจะประหยัดค่าเชื้อเพลิงแล้ว ยังช่วยชาติประหยัดเงินตราต่างประเทศ และช่วยให้เกษตรกรขายวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอลได้เพิ่มขึ้นด้วยครับ…


Share

Comments

Comments are closed.