น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 คืออะไร ดีอย่างไร

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการประหยัดพลังงานและค่าน้ำมันรถยนต์

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เกิดจากการผสมน้ำมันเบนซินเข้ากับเอทานอล (Ethanol) โดยมีสัดส่วนน้ำมันเบนซิน 80% และเอทานอลอีก 20% โดยสามารถใช้ได้กับรถยนต์รุ่นใหม่ๆในตลาดได้เกือบทุกรุ่น มีราคาถูกกว่าน้ำมันเบนซินปกติมาก (ในขณะที่เขียนบทความนี้ ราคาน้ำมันเบนซิน 95 ลิตรละ 45.25 บาท ในขณะที่น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคาลิตรละ 33.08 บาท)

การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ไม่ทำให้เครื่องยนต์สึกหรอเร็วกว่าปกติ ไม่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ลดลง ในทางตรงกันข้าม ทำให้รถยนต์ปล่อยควันพิษลดลง ทำให้เราเสียค่าพลังงานลดลง ประหยัดทั้งกระเป๋าคุณและกระเป๋าชาติครับ ^ ^


Share

Comments

Comments are closed.