ป้องกันโรคแบบแผนไทย สร้างสุขภาพดี ด้วย 8 อ.

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข แนะนำ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมานามัย ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เพื่อปรับสมดุลธาตุไว้ ดังนี้ รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับวัย ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอตามกำลังร่างกาย ไม่หักโหมหรือขี้เกียจจนเกินไป หาเวลาฝึกสติและสมาธิอย่างน้อยวันละ 20 นาที

การไม่นอนดึก และพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่โหมงานหนัก คือ ทำงานไม่เกินวันละ 10 ชั่วโมงนั้นจะช่วยให้ฮอร์โมนทำงานได้เป็นปกติ บวกกับการทำความสะอาดร่างกายทำให้ร่างกายสดชื่นและหน้าเด็กตลอดเวลา ทั้งนี้ สภาพจิตใจจะสดใสแจ่มชื่นก็ต่อเมื่อเราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยอาจจะแบ่งเวลาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมอาสาสมัครด้วยก็ได้

นอกจากนี้ ยังต้องงดเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทด้วย และหากเป็นคนขี้ร้อน ขี้หนาว เป็นไปได้ว่าธาตุใดธาตุหนึ่งอ่อน การทำให้ร่างกายแข็งแรงอีกประการหนึ่ง คือ ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเหมาะกับสภาพร่างกาย

ไม่เพียงเท่านี้ กรมการแพทย์แผนไทย ยังแนะนำหลัก 8 อ.เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ดังนี้ อ.ที่ 1 อิริยาบถ คือ การปรับอิริยาบถเพื่อปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย ด้วยการบริหารแบบไทย เช่น ฤๅษีดัดตน อ.ที่ 2 อาหาร ซึ่งต้องเป็นอาหารสะอาดปลอดภัยมีคุณภาพ เพราะสิ่งที่เรากินเข้าไปจะมีผลต่อการสร้างสมดุลธาตุในร่างกาย อ.ที่ 3 อากาศ คือ ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ ดูแลสิ่งแวดล้อม เมื่ออากาศดีสุขภาพก็ดีไปด้วย

อ.ที่ 4 อาโรคยา ไม่ใช้ชีวิตแบบประมาทเพลิดเพลินจนเกินเหตุ อย่าอดข้าว อดน้ำ อดนอน อ.ที่ 5 อาจิณ คือ ต้องใส่ใจตัวเอง ไม่กลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะ อ.ที่ 6 อุเบกขา ด้วยการควบคุมอารมณ์อย่าเศร้าเสียใจ หรือดีใจจนเกินพอดี รู้จักมีความสุขกับตัวเองด้วยการภูมิใจในชีวิตที่เป็นอยู่
อ.ที่ 7 อุดมปัญญา ไม่มีโทสะ รู้จักเลือกรับข้อมูลข่าวสาร คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และ อ.ที่ 8 คือ อาชีพ ต้องทำงานสุจริต แต่ไม่โหมงานมากเกินพอดี และมีวินัยในการดำรงชีวิต
ถ้าทำได้อย่างนี้ธาตุทั้ง 4 ก็สมดุล ร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง เมื่อเจอปัญหาใดก็พร้อมแก้ไขให้ผ่านไปได้ด้วยดี…

ที่มา –  http://www.manager.co.th/ 


Share

Comments

Comments are closed.