พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี

พระราชประวัติ : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพในวันพฤหัสบดี ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด ตรงกับวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 43 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประสูตรแด่สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี

พระนามเดิม : สมเด็จเจ้าฟ้าชายมงกุฏ
ขึ้นครองราชย์ : 2 เมษายน พ.ศ. 2394
สวรรคต : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
ระยะเวลาครองราชย์ : 16 ปี
รัชกาลก่อนหน้า :
รัชกาลถัดไป : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
วัดประจำรัชกาล : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
พระโอรส/พระธิดา : 82 พระองค์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระปรีชาสามารถในทางศาสนามาก ทรงผนวชอยู่ถึง 27 พรรษา


Share

Comments

Comments are closed.