พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี

พระราชประวัติ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน 10 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 9 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูตรแด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

พระนามเดิม : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
ขึ้นครองราชย์ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
สวรรคต : 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
ระยะเวลาครองราชย์ : 42 ปี
รัชกาลก่อนหน้า : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลถัดไป : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดประจำรัชกาล : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พระโอรส/พระธิดา : 77 พระองค์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือพระปิยมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยรักมากที่สุดพระองค์หนึ่ง ทรงทุ่มเทพระองค์พัฒนาประเทศไทยในทุกๆด้าน ทั้งด้านการศึกษา ศาสนา การปกครอง การคมนาคมขนส่ง การทหาร การต่างประเทศและด้านวรรณกรรม เป็นต้น และที่สำคัญที่สุดพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีเลิกทาสเป็นการถาวร


Share

Comments

Comments are closed.