พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี

พระราชประวัติ : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันจันทร์ แรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะแม เวลาค่ำ 22.30 น. ตรงกับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2330 เป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและกรมสมเด็จพระศรีสุราลัย

พระนามเดิม : พระองค์เจ้าชายทับ
ขึ้นครองราชย์ : 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367
สวรรคต : 2 เมษายน พ.ศ. 2394
ระยะเวลาครองราชย์ : 27 ปี
รัชกาลก่อนหน้า : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รัชกาลถัดไป : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดประจำรัชกาล : วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
พระโอรส/พระธิดา : 51 พระองค์

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านทางกฎหมาย การค้าและการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้าขาย ถึงขนาดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระราชบิดาทรงเรียกว่า “เจ้าสัว”


Share

Comments

Comments are closed.