พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี

พระราชประวัติ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุธ แรม 14 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเส็ง เวลา 12.25 นาฬิกา หรือตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2436 เป็นพระราชโอรสองค์สุดท้องในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูตรแด่ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

พระนามเดิม : สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ หรือ ทูลกระหม่อมเอียดน้อย
ขึ้นครองราชย์ : 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
สวรรคต : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 พระชนมายุ 47 พรรษา ณ ประเทศอังกฤษ
ระยะเวลาครองราชย์ : 9 ปี (ทรงสละราชสมบัติ)
รัชกาลก่อนหน้า : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลถัดไป : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
วัดประจำรัชกาล : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (วัดเดียวกับรัชกาลที่ 5)
พระโอรส/พระธิดา : ไม่มี แต่ทรงมีพระราชโอรสบุญธรรม คือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรก ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อปี พ.ศ.2475


Share

Comments

Comments are closed.