พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี

พระราชประวัติ : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันพุธ เดือน 4 แรม 5 ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก เวลา 3 ยาม ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม พุทธศักราช 2279 (พระราชสมภพในสมัยอยุธยา ในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ) ทรงเป็นบุตรของพระอักษรสุนทรศาสตร์ (ทองดี) และพระอัครชายา (ดาวเรือง)

พระนามเดิม : ทองด้วง
ขึ้นครองราชย์ : วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325
สวรรคต : วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2352 พระชนมายุ 73 พรรษา
ระยะเวลาครองราชย์ : 27 ปี
รัชกาลก่อนหน้า : สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
รัชกาลถัดไป : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
วัดประจำรัชกาล : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์ ท่าเตียน)
พระโอรส/พระธิดา : 42 พระองค์

พระราชสมัญญา “มหาราช” รัฐบาลและปวงชนชาวไทยพร้อมใจกันเฉลิมพระเกียรติพระองค์ในวาระการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี ในปี พ.ศ. 2525


Share

Comments

Comments are closed.