พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี

พระราชประวัติ : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงมีพระนามเดิมว่า ฉิม หรือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร เสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันพุธ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน เวลาเช้า 5 ยาม ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 โดยเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 4 ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

พระนามเดิม : ฉิม หรือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร
ขึ้นครองราชย์ : 7 กันยายน พ.ศ. 2352
สวรรคต : 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 พระชนมายุ 57 พรรษา
ระยะเวลาครองราชย์ : 15 ปี
รัชกาลก่อนหน้า : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลถัดไป : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดประจำรัชกาล : วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
พระโอรส/พระธิดา : 73 พระองค์

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์หลายแขนง เช่น ด้านกวีนิพนธ์ ด้านปฏิมากรรมและด้านดนตรี


Share

Comments

Comments are closed.