พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี

พระราชประวัติ : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ เดือนยี่ ขึ้น 2 ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระนามเดิม : สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
ขึ้นครองราชย์ : 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
สวรรคต : 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 พระชนมายุ 45 พรรษา
ระยะเวลาครองราชย์ : 15 ปี
รัชกาลก่อนหน้า : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลถัดไป : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดประจำรัชกาล : ไม่มีวัดประจำรัชกาล
พระโอรส/พระธิดา : 1 พระองค์คือ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระปรีชาสามารถและเชี่ยวชาญในศาสตร์หลายแขนง เช่น ด้านการเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ ด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์


Share

Comments

Comments are closed.