พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี

พระราชประวัติ : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 11 ปีฉลู ณ เมืองไฮเดลแบร์ก ประเทศเยอรมนี ตรงกับวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468 ทรงเป็นพระเชษฐา (พี่ชาย) ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน

พระนามเดิม : หม่อมเจ้าอานันทมหิดล มหิดล
ขึ้นครองราชย์ : 2 มีนาคม พ.ศ. 2477
สวรรคต : 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระชนมายุ 20 พรรษา
ระยะเวลาครองราชย์ : 12 ปี
รัชกาลก่อนหน้า : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลถัดไป : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วัดประจำรัชกาล : วัดสุทัศนเทพวราราม
พระโอรส/พระธิดา : ไม่มี

ในขณะขึ้นครองราชย์พระองค์มีพระชนมายุเพียง 8 พรรษา จึงต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ จนกว่าจะทรงบรรลุนิติภาวะ ซึ่งประกอบไปด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา และ เจ้าพระยายมราช (ต่อมาแทนที่โดยหลวงประดิษมนูญธรรมหรือ ดร.ปรีดี พนมยงค์)


Share

Comments

Comments are closed.