พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

พระราชประวัติ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพ ณ โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น 12 ค่ำ ปีเถาะ นพศก จุลศักราช 1289 ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พระนามเดิม : พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช
ขึ้นครองราชย์ : 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
สวรรคต : –
ระยะเวลาครองราชย์ : 67 ปี (2489 – ปัจจุบัน)
รัชกาลก่อนหน้า : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
รัชกาลถัดไป : –
วัดประจำรัชกาล : วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
พระโอรส/พระธิดา : 4 พระองค์

พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์แทบทุกแขนง ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี ด้านการพัฒนาชนบท ด้านการเกษตรและชลประทาน ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านการกีฬาและด้านดนตรี


Share

Comments

Comments are closed.