พระแก้วมรกต มีประวัติความเป็นมาอย่างไร

พระแก้วมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนต่างเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในภูมิภาคแหลมทองมาช้านาน เริ่มต้นในดินแดนแถบนี้ยังเป็นอาณาจักรต่างๆ ไม่ได้รวมตัวกันเป็นประเทศเหมือนกับในสมัยปัจจุบันนี้ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่รวบรวมมาได้ว่า องค์พระแก้วมรกตถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พุทธศักราช 500 โดยพระนาคเสนเถระ เมืองปาฏลีบุตร ประเทศอินเดีย ได้เข้ามาสู่ดินแดนของประเทศไทยครั้งแรกในอาณาจักรอโยธยา หลังจากนั้นได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระแก้วชากังราวหรือจังหวัดกำแพงเพชรในปัจจุบัน จากจังหวัดกำแพงเพชรได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระแก้วเชียงรายเป็นระยะเวลา 45 ปี จากนั้นก็อัญเชิญลงมาประดิษฐานที่ลำปางอีก 32 ปี จากลำปางได้อัญเชิญขึ้นเหนือไปประดิษฐาน ณ วัดเจดีย์หลวง จ. เชียงใหม่ เป็นเวลาถึง 85 ปี จากเชียงใหม่ไปประดิษฐานที่เมืองเวียงจันทร์เป็นระยะเวลา 225 ปี ในตอนปลายสมัยอยุธยา เมืองเวียงจันทน์นั้นได้ตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา แต่เมื่อกรุงศรีอยุธยามีศึกหนักกับพม่า จนพ่ายแพ้และตกเป็นเมืองขึ้นให้แก่พม่า ทางเวียงจันทน์จึงถือโอกาสแข็งเมืองและแยกตัวเป็นอิสระจากอยุธยา ครั้นเมื่อพระเจ้าตากสามารถกอบกู้เอกราชคืนมาได้และก่อตั้งราชธานีใหม่ จึงได้ส่งเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกไปตีเมืองเวียงจันทน์ให้กลับมาเป็นเมืองขึ้นดังเดิม ซึ่งศึกครานั้นทัพของเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกต่อสู้จนได้รับชัยชนะโดยเด็ดขาด จากนั้นจึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตหวนคืนสู่แผ่นดินไทยอีกครั้ง

ครั้งแรกเมื่ออัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมายังประเทศไทยในรัชสมัยกรุงธนบุรี ได้อัญเชิญประดิษฐานไปไว้ที่วิหารน้อยในวัดอรุณราชวราราม ประดิษฐานอยู่ที่วัดอรุณฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกครั้นเมื่อชนะศึกเมืองเวียงจันทน์และได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมาก็เกิดความปริติ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง เปรียบเสมือนว่าพระแก้วมรกตเป็นพระคู่บารมีคู่บ้านคู่เมืองของไทย และเมื่อสิ้นกรุงธนบุรีเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกปราบดาภิเษกขึ้นเป็นมหากษัตริย์ได้สำเร็จ จึงได้ตั้งเมืองขึ้นใหม่ ซึ่งมีชื่อว่า กรุงรัตนโกสินทร์ นัยว่าเป็นชื่อที่มีที่มาจากพระแก้วมรกต ก็คือ กรุง แปลว่า เมือง รัตน แปลว่าแก้ว โกสินทร์ แปลว่าพระอินทร์ ซึ่งพระอินทร์จะมีองค์สีเขียว รวมเป็นระยะเวลาที่องค์พระแก้วมรกตได้ประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2321 จนถึงปัจจุบันนี้เป็นรวมเป็นระยะเวลาเวลา 235 ปี

ไม่ว่าพระแก้วมรกต ท่านได้ไปประดิษฐานอยู่ ณ ที่แห่งใด ที่นั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเสมอ เมื่อมีสิ่งศักดิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของเราแล้ว ขอเชิญท่านทั้งหลายไปกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัวของท่านเอง


Share

Comments

Comments are closed.