พายุไต้ฝุ่นมีความเร็วเท่าไหร่

ไต้ฝุ่น (Typhoon) คือชื่อเรียกของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความเร็วลมที่ศูนย์กลางสูงที่สุด

พายุไต้ฝุ่น (Typhoon Storm) คือชื่อเรียกของพายุหมุนเขตร้อนพลังแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิคตอนเหนือบริเวณทะเลจีนใต้ อ่าวไทย อ่าวตังเกี๋ยและประเทศญี่ปุ่น โดยจะต้องมีความเร็วที่ศูนย์กลางตั้งแต่ 65 น๊อต หรือ 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

พายุไต้ฝุ่นเป็นพายุที่มีอำนาจการทำลายล้างสูงมาก เมื่อยังอยู่ในทะเล จะทำให้เกิดฝนตกหนัก ลมแรง คลื่นสูงมาก อาจจะสูงหลายสิบเมตร สามารถจมเรือขนาดใหญ่ได้ และคลื่นที่เกิดขึ้นสามารถทำลายสิ่งต่างๆที่อยู่ชายฝั่งทะเลได้ ในขณะที่พายุไต้ฝุ่นที่พัดขึ้นบกแล้ว จะทำให้เกิดลมแรงมาก ฝนตกหนักมากและตกนาน เกิดน้ำท่วมฉับพลัน แผ่นดินถล่ม ระบบสาธารณูปโภคเสียหาย บ้านเรือนถูกลมและน้ำรื้อถอน ต้นไม้ใหญ่หักโค่น เป็นต้น

พายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่สามารถมีความเร็วได้สูงถึง 400 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ที่พายุพัดผ่านได้อย่างรุนแรง

ความเร็วของพายุตั้งแต่ 65 น๊อต หรือ 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนั้นมีหลายชื่อเรียก กล่าวคือถ้าเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิคส่วนเหนือจะเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น แต่ถ้าเกิดในมหาสมุทรอินเดีย เราจะเรียกว่าพายุไซโคลน (Cyclone Storm) ในขณะที่ถ้าเกิดในบริเวณมลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่าวเม็กซิโก ทะเลแคริบเบียน รวมทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณชายฝั่งประเทศเม็กซิโก จะเรียกว่าพายุเฮอร์ริเคน (Hurricane)


Share

Comments

Comments are closed.