ภาคกลางมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง

ภาคกลางของไทยเป็นพื้นที่ลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก มีจังหวัดทั้งสิ้น 22 จังหวัด

ภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร) มีจังหวัดทั้งหมด 22 จังหวัด ดังนี้
1.จังหวัดกำแพงเพชร
2.จังหวัดชัยนาท
3.จังหวัดนครนายก
4.จังหวัดนครปฐม
5.จังหวัดนครสวรรค์
6.จังหวัดนนทบุรี
7.จังหวัดปทุมธานี
8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9.จังหวัดพิจิตร
10.จังหวัดพิษณุโลก
11.จังหวัดเพชรบูรณ์
12.จังหวัดลพบุรี
13.จังหวัดสมุทรปราการ
14.จังหวัดสมุทรสงคราม
15.จังหวัดสมุทรสาคร
16.จังหวัดสิงห์บุรี
17.จังหวัดสุโขทัย
18.จังหวัดสุพรรณบุรี
19.จังหวัดสระบุรี20.จังหวัดอ่างทอง
21.จังหวัดอุทัยธานี
22.กรุงเทพมหานคร

จังหวัดในภาคกลางของไทย มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่ลุ่ม เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชต่างๆเกือบทุกชนิด เป็นอู่ข้าวอู่น้ำหลักของประเทศไทย


Share

Comments

Comments are closed.