ภาคตะวันตกกี่จังหวัด อะไรบ้าง

ภาคตะวันตกเป็นภาคหนึ่งของไทยที่มีจำนวนจังหวัดน้อยที่สุดคือมีอยู่เพียง 5 จังหวัดเท่านั้น

5 จังหวัดในภาคตะวันตก ประกอบไปด้วย
1.จังหวัดกาญจนบุรี
2.จังหวัดตาก
3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.จังหวัดเพชรบุรี
5.จังหวัดราชบุรี

ภาคตะวันตกมีลักษณะทางภูมิศาสตร์แบบผสม กล่าวคือมีทั้งเทือกเขาสูง ป่าดงดิบ ที่ราบต่ำ ป่าชายเลนและชายทะเลอันสวยงาม นอกจากนี้ส่วนมากจะเป็นเมืองโบราณ ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย

ประชากรในภาคตะวันตกส่วนมากจะประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ทั้งปลูกข้าว ทำสวน ทำไร่ นอกจากนี้ยังมีอาชีพด้านงานบริการการท่องเที่ยว เนื่องจากมีชายหาดที่สวยงาม มีรีสอร์ทเชิงเขาที่น่าพัก และอุทยานแห่งชาติที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากมาย


Share

Comments

Comments are closed.