ภาคตะวันออกกี่จังหวัด อะไรบ้าง

ภาคตะวันออกเป็นเมืองชายทะเล ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลมากมาย

ภาคตะวันออกประกอบไปด้วยจังหวัดน้อย-ใหญ่ทั้งสิ้นจำนวน 7 จังหวัดดังนี้
1.จังหวัดจันทบุรี
2.จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.จังหวัดชลบุรี
4.จังหวัดตราด
5.จังหวัดปราจีนบุรี
6.จังหวัดระยอง
7.จังหวัดสระแก้ว

อย่างที่ได้กล่าวข้างต้นว่าภาคตะวันออกเมืองท่องเที่ยวชายทะเลโดยแท้ มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น พัทยา บางแสน เกาะสเม็ด ชายหาดบ้านเพ แหลมแม่พิมพ์ เป็นต้น อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ก็เลยเน้นหนักไปทางด้านงานบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ท การนำเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชที่ปลูกกันมากคือมันสำปะหลังและสับปะรด

นอกจากนี้ยังมีจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป้นเมืองชายแดน มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย มีตลาดค้าขายขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อคือตลาดโรงเกลือShare

Comments

Comments are closed.