ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกี่จังหวัด อะไรบ้าง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอิสานเป็นภาคที่มีขนาดพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดของไทย

นอกจากพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดแล้ว ยังมีจำนวนประชากรมากที่สุดอีกด้วย โดยมีจำนวนจังหวัดทั้งสิ้น 20 จังหวัด ดังนี้
1.จังหวัดกาฬสินธุ์
2.จังหวัดขอนแก่น
3.จังหวัดชัยภูมิ
4.จังหวัดนครพนม
5.จังหวัดนครราชสีมา
6.จังหวัดบึงกาฬ
7.จังหวัดบุรีรัมย์
8.จังหวัดมหาสารคาม
9.จังหวัดมุกดาหาร
10.จังหวัดยโสธร
11.จังหวัดร้อยเอ็ด
12.จังหวัดเลย
13.จังหวัดสกลนคร
14.จังหวัดสุรินทร์
15.จังหวัดศรีสะเกษ
16.จังหวัดหนองคาย
17.จังหวัดหนองบัวลำภู
18.จังหวัดอุดรธานี
19.จังหวัดอุบลราชธานี
20.จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ที่แห้งแล้งมากกว่าภาคอื่น จึงนิยมปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อย เช่น มันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพด แต่ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่สุดในโลกอีกด้วย


Share

Comments

Comments are closed.