ภาคเหนือมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง

ภาคเหนือคือเนื้อที่ของประเทศไทยตั้งแต่จังหวัดอุตรดิตถ์ขึ้นไป มีทั้งสิ้น 9 จังหวัด

จังหวัดในภาคเหนือมีอยู่ทั้งหมด 9 จังหวัด ดังนี้
1.จังหวัดเชียงราย
2.จังหวัดเชียงใหม่
3.จังหวัดน่าน
4.จังหวัดพะเยา
5.จังหวัดแพร่
6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7.จังหวัดลำปาง
8.จังหวัดลำพูน
9.จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาคเหนือของไทยส่วนใหญ่จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชัน มีอากาศเย็นกว่าภาคอื่นๆ จังหวัดส่วนใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นจำนวนมาก เช่น ดอยอินทนนท์ ภูชี้ฟ้า ดอยตุง ดอยแม่สลอง เป็นต้นShare

Comments

Comments are closed.