ภาคใต้มีกี่จังหวัด อะไรบ้าง

ภาคใต้มีพื้นที่เป็นภูเขาสลับที่ลุ่ม ประกอบไปด้วยจังหวัดน้อยใหญ่ทั้งสิ้น 14 จังหวัด

ภาคใต้ของไทยนั้น นับกันตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส ประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด 14 จังหวัด ดังนี้
1.จังหวัดกระบี่
2.จังหวัดชุมพร
3.จังหวัดตรัง
4.จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.จังหวัดนราธิวาส
6.จังหวัดปัตตานี
7.จังหวัดพังงา
8.จังหวัดพัทลุง
9.จังหวัดภูเก็ต
10.จังหวัดระนอง
11.จังหวัดสตูล
12.จังหวัดสงขลา
13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14.จังหวัดยะลา

ภาคใต้ของไทยนอกจากจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายแล้ว ยังเหมาะสมต่อการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน


Share

Comments

Comments are closed.