ยศทหารอากาศ

รวมเครื่องหมายยศทหารอากาศ ลำดับยศทหารอากาศ คือ  ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ต่ำกว่าชั้นประทวน และ นักเรียนทหาร

เครื่องหมายยศทหารอากาศ ชั้นสัญญาบัตร

 เครื่องหมายยศทหารอากาศ ชั้นประทวน

ต่ำกว่าชั้นประทวน

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
รหัสนาโต้
(NATO Code)
เครื่องหมายยศ
พลทหาร พลฯ Airman AMN OR-1 ไม่มี

นักเรียนทหาร

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
เครื่องหมายยศ
นักเรียนนายเรืออากาศ นนอ. Air Cadet ไม่มี
นักเรียนจ่าอากาศ นจอ. Air Technical Student Ats. ไม่มี
นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ นดอ. Air Music Student Ams. ไม่มี
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ นพอ. Airforce Nurse Student ไม่มี

Share

Comments

Comments are closed.