รางวัลโนเบลคืออะไร มอบให้ใครบ้าง

รางวัลโนเบล (Nobel Prize) คือรางวัลประจำปีที่มอบให้กับผู้ที่มีผลงานโดดเด่น

รางวัลโนเบล เป็นรางวัลระดับนานาชาติ ที่มอบให้กับผู้ที่มีผลงานโดเด่นหรือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติ เป็นรางวัลที่มีการประกาศผลและมอบรางวัลปีละ 1 ครั้ง  รางวัลนี้จะมีการมอบกันในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันครบรอบวันเสียชีวิตของอัลเฟรด โนเบล นักเคมีชาวสวีเดน ผู้ค้นพบไดนาไมท์

รางวัลโนเบล ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1895 แต่มีการมอบรางวัลกันครั้งแรกในปี 1901 และกระทำต่อเนื่องกันมาทุกปี

รางวัลโนเบลจะจัดโดยคณะกรรมการสแกนดิเนเวีย และมอบรางวัลโดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรสวีเดน โดยรางวัลโนเบลจะมอบให้กับผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในสาขาต่างๆรวม 6 สาขา ได้แก่ สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ สาขาวรรณกรรม สาขาสันติภาพ และสาขาเศรษฐศาสตร์

สำหรับผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเหรียญรางวัลโนเบล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลประมาณ 10 ล้านโคร์นหรือประมาณ 44 ล้านบาท


Share

Comments

Comments are closed.