วัดพระแก้ว วัดและวังในสถานที่เดียวกัน

วัดพระแก้ว วัดคู่บ้านคู่เมืองกรุงเทพมหานคร  ต้องไปกราบสักครั้งในชีวิต!!

วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพเมืองหลวงของไทยที่นักท่องเที่ยวต้องถามหา  หัวใจสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์  ใครๆ ก็เชื่อว่าหากใครได้มาไหว้วัดพระแก้วแล้ว  ก็จึงจะสามารถอวดใครต่อใครได้ว่ามาถึงกรุงเทพแล้ว!!

หากมาถึงวัดพระแก้ว  “หลักเมือง” คือสถานที่แรกที่เราควรจะไปกราบสักการะเพราะคือสัญลักษณ์การก่อกำเนิดของกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการย้ายเมืองข้ามมาจากกรุงธนบุรีมาก่อสร้างพระราชวังและวัดพระแก้ว ณ ที่แห่งนี้  หลักเมืองดังกล่าวจึงถือเป็นปฐมบทแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียว  ยิ่งใหญ่มากจริงๆ ว่าไหมเนี้ย!! โดยเค้าเชื่อกันว่า หลักเมืองคือสัญลักษณ์แห่งการบำรุงขวัญประชาชนที่ย้ายตามๆ มาว่า จะไม่ทิ้งกัน จะลงหลักปักฐานตรงนี้ อยู่ตรงนี้ไม่หนีศัตรูไปไหนอีกแล้วแน่นอน เสริมสร้างความมั่นใจให้กับชาวเมืองนั่นเอง  โดยเลือก “ไม้ชัยพฤกษ์”  ใช้เป็นหลักเมือง  ส่วนหัวก็บรรจุดวงเมืองเอาไว้ ต่อมาเมื่อสมัยรัชกาลที่ 4 ก็มีการยกเสาหลักเมืองใหม่เพราะพระองค์ชำนาญด้านโหราศาสตร์จึงทรงแก้เสาหลักเมืองให้มีสองต้น

ภายในวัดพระแก้วบรรจุพระแก้วมรกตที่ได้มาจากคราวที่รัชกาลที่ 1 ได้ชนะศึกที่เมืองเวียงจันทร์และได้นำพระแก้วมรกตดังกล่าวมาด้วย  ภายหลังจึงได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระแก้วแห่งนี้นั่นเอง อีกทั้งชื่อเมืองของ กรุงรัตนโกสินทร์นั้น  แท้จริงก็ยังมีความหมายว่า  “เมืองพระแก้ว” อีกด้วย

ถึงขนาดนี้แล้วหากใครจะกล้าเถียงว่าพระแก้วมรกตไม่สำคัญนั้น  คงเถียงไม่ออกก็เพราะหลักฐานต่างๆ  ทางประวัติศาสตร์ขนมาเสริมความสำคัญกันขนาดนี้แล้ว  หากใครมากรุงเทพ..แล้วยังไม่ได้ไหว้วัดพระแก้วคงถือว่า ยังไม่ได้มากรุงเทพอย่างแน่นอน


Share

Comments

Comments are closed.