วัดสระเกศ ตำนานภูเขาทองอันเลื่องชื่อ

วัดสระเกศ พาเที่ยวบรมบรรพตภูเขาทองความงามที่คงอยู่แบบศิลปกรรมอยุธยา

สถานที่ท่องเที่ยวภูเขาทองคนทั่วไปเรียกกันว่า “ภูเขาทอง”   เป็นบรมบรรพตที่ประดิษฐานอยู่ในวัดสระเกศ จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งแต่เดิมนั้นวัดสระเกศเป็นวัดโบราณที่เก่าแก่กว่า “ภูเขาทอง”เสียอีก  โดยวัดแห่งนี้เดิมชื่อวัดสะแก เพิ่งได้มาเปลี่ยนเป็นวัดสระเกศก็เมื่อสมัยรัชกาลที่ 1 ตอนที่ได้สร้างกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก แปลว่าชำระหรือทำความสะอาดพระเกศานั่นเอง

บรมบรรพต “ภูเขาทอง” มีรูปร่างที่สร้างเป็นรูปภูเขา  และมีเจดีย์อยู่บนยอดภูเขานั้น รอบ ๆ มีบันไดเวียนไปถึงพระเจดีย์ด้านบนสุดทั้งด้านเหนือและด้านใต้  สามารถเป็นทางขึ้นลงได้สะดวกเมื่อจัดงานเทศกาลต่าง ๆ

เจดีย์ภูเขาทองนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่ ๓ ด้วยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะให้มีลักษณะเหมือนกับภูเขาทองทั้งแท่งที่งดงามแบบสุด ๆ อย่างที่วัดภูเขาทองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเค้ามีกัน   โดยเจดีย์ดังกล่าวหรือที่วัดภูเขาทองต้นแบบของภูเขาทองในวัดสระเกศปัจจุบันนั้น  เป็นที่ลงไปประชุมเพลงและแต่งสักวาในช่วงงานเทศกาลต่างๆ  มุ่งเน้นให้ความรื่นเริงแก่ประชาชน

บรมบรรพตนี้มีขนาด ๘ เส้น ๕ วา ส่วนสูง ๑ เส้น ๑๙ วา ๒ ศอกสมเด็จ โดยมีพระบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) เป็นแม่กองสร้างเมื่อแรกลงมือสร้างแล้ว พระราชทานนามว่า พระเจดีย์ภุเขาทอง มีความเชื่อกันว่าบรมบรรพตแห่งนี้ถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งแฝงคุณค่าทางศาสนาไว้มากมาย  รวมถึงมีคุณค่าในระดับชาติอีกด้วยเพราะถือเป็นสมบัติของชาติอย่างหนึ่งของสมัยรัตนโกสินทร์   สมควรจะช่วยเผยแพร่เรื่องเล่าไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานก่อนที่ใครจะลืมไปว่า  “ภูเขาทอง” วัดสระเกศคืออะไร?


Share

Comments

Comments are closed.