ศีล 5 คืออะไร มีอะไรบ้าง

ศีล 5 คือศึลพื้นฐานที่ชาวพุทธทุกคนพึงยึดถือและปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความสุขความเจริญของตนเอง

ศีล 5 ประกอบไปด้วยศีลหรือข้อบัญญัติ 5 ประการ ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สัตว์และคนอื่น
2. ไม่ลักทรัพย์ ไม่ขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วถือเอามาเป็นของตน
3. ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่ผิดลูกเขาเมียใคร
4. ไม่พูดเท็จ ไม่พูดโกหก ไม่พูดส่อเสียดหรือให้ร้ายผู้อื่น
5. ไม่ดื่มสุรา เครื่องดองของเมาทั้งหลาย อันเป็นเหตุให้คนขาดสติ ทำผิดศีลทั้ง 4 ข้อข้างต้นได้โดยง่าย

ดังความหมายข้างต้น การปฎิบัติตามหลักศีล 5 ย่อมทำให้ตัวเอง ครอบครัวและสังคมมีแต่ความสุข ความเจริญ นั่นเองShare

Comments

Comments are closed.