สัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

คำถามว่าสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อว่าทุกคนคงตอบได้เหมือนกัน

สัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือช้างนั่นเองครับ ช้างเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่แข็งแรงมาก มีอายุยืนพอๆกับมนุษย์ นั่นคือ 80 ปี ความสูงจากพื้นถึงไหล่อยู่ในช่วง 3-4 เมตร น้ำหนัก 3-8 ตัน ตัวที่ใหญ่ที่สุดที่มีการบันทึกไว้เป็นช้างป่าแอฟริกา ซึ่งหนักถึง 12 ตัน!!

ช้างเป็นสัตว์เลือดอุ่นและเลี้ยงลูกด้วยนม ลูกช้างเกิดใหม่จะตัวใหญ่มาก มีน้ำหนักตัวแรกเกิดประมาณ 80-120 กิโลกรัม เดินได้เองภายใน 3 ชั่วโมง และจากนมแม่ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูง ลูกช้างจะเติบโตอย่างรวดเร็ว

ช้างเป็นสัตว์กินพืช อาหารหลักของช้างคือใบไม้ ต้นไม้ขนาดเล็ก ผลไม้ และโดยทั่วไปแล้วในแต่ละวันช้างจะกินอาหารประมาณ 10% ของน้ำหนักตัว นั่นหมายความว่า ช้างขนาด 5 ตัน จะต้องการกินอาหารจำนวน 500 กิโลกรัมต่อวัน!

ช้างเป็นสัตว์ที่แข็งแรงจึงถูกนำมาใช้งานที่เกี่ยวกับใช้แรงงานหนักๆ เช่น ชักลากไม้ ขนของ เป็นต้น บางคนใช้งานหนักเกินไปจนช้างไม่สามารถทนได้ ทำให้ช้างตายลงเป็นจำนวนมาก ภายหลังการกวดขันทำให้การใช้แรงงานช้างในทางที่ผิดลดลง หันมาใช้ช้างเพื่อการแสดงและการนำเที่ยวมากขึ้น เมื่อผสมกับการรณรงค์ที่จะอนุรักษ์ช้าง จำนวนช้าง (เลี้ยง) จึงค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้น ในขณะที่ช้างป่ายังคงลดจำนวนลงอย่างน่าใจหาย เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่ายังเกิดขึ้นอย่างตัวเนื่อง ทำให้ที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างลดลงนั่นเอง


Share

Comments

Comments are closed.