สำนวน น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง หมายความว่าอย่างไร

น้ำท่วมทุ่ง  ผักบุ้งโหรงเหรง  หมายถึง  คนที่พูดมาก  แต่ถ้อยคำที่พูดนั้นได้เนื้อความน้อยหรือมีสาระเพียงนิดเดียว  สำนวนนี้เรามักใช้พูดสั้น ๆ ว่า  ”  น้ำท่วมทุ่ง ”  หรือ  ” พูดเป็นน้ำท่วมทุ่ง ”  เสียส่วนมาก  แต่ก็เป็นความหมายชัดเจนอย่างว่าดี


Share

Comments

Comments are closed.