สำนวน ยกเมฆ หมายความว่าอย่างไร

“ยกเมฆ” เป็นสำนวนมีหมายความว่า เดาเอา กะเอา คาดเอา นึกเอาเองว่าเป็นอย่างนั้นหรืออย่างนี้ มูลเหตุของสำนวนนั้นมาจากตำราโหราศาสตร์เกี่ยวกับการดูเมฆในท้องฟ้า ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีหรือร้าย เช่น ในตำราพิชัยสงครามโบราณกล่าวว่า “เห็นเมฆเกลื่อนมาเป็นหมู่ เป็นรูปเมรูอย่ายกฤกษ์มรณา” และในเสภาขุนช้างขุนแผนกล่าวว่า “กอดอกยกเมฆดูนิมิต  ก็วิปริตเป็นรูปคนหัวหาย  จะยกต่อคอแขนไม่ติดกาย เถรสำคัญมั่นหมายไม่คืนมา”

“ยกเมฆ”  เป็นการดูเมฆที่ลอยเกลื่อนบนท้องฟ้า  ว่ามีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร  ดังนั้นจึงเอาคำ ยกเมฆ มาใช้เป็นสำนวนหมายความว่า คิดเอง เดาเอง คาดคะเนเอาเองว่าเป็นเช่นนั้นหรืออย่างไรต่าง ๆ  ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด


Share

Comments

Comments are closed.