สำนวน เอามือซุกหีบ หมายความว่าอย่างไร

คำว่า หีบ ในที่นี้ ถ้าเป็นคำกริยา มีความหมายว่า ใช้เครื่องมือรีดหรือบีบให้ได้ส่วนที่ต้องการออกมา เช่น หีบอ้อยให้ได้น้ำอ้อย. หีบฝ้ายเพื่อเค้นเอาปุยฝ้ายออกจากเมล็ด. หีบ ยังมีความหมายว่า อัดหรือหนีบให้ได้รูปตามที่ต้องการ เช่น หีบสไบเพื่ออัดผ้าสไบให้เป็นรอยจีบ. ถ้าเป็นคำนาม หีบ หมายถึง เครื่องมือสำหรับหีบสิ่งต่าง ๆ นั้น. คนที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับการหีบสิ่งต่าง ๆ จะต้องระวังที่จะไม่เข้าไปยุ่งโดยเอามือเข้าไปใกล้ ๆ เครื่องหีบ เพราะอาจจะถูกหีบมือแตกได้

สำนวน เอามือซุกหีบ หมายถึง หาเรื่องเดือดร้อนหรือความลำบากใส่ตัวโดยที่ตนไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะทำให้ได้รับอันตราย เช่น เขากำลังประท้วงกันอยู่ตรงหน้าที่ทำงาน เธอก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาด้วย จะไปร่วมกับเขาทำไม เอามือซุกหีบแท้ ๆ เลยเธอนี่


Share

Comments

Comments are closed.