เครดิตบูโร (Credit Bureau) คือ ?

ข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) คือ ข้อมูลที่บ่งบอกถึงประวัติการชำระหนี้หรือสินเชื่อ รวมถึงการชำระบัตรเครดิตของบุคคลจากสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ผู้ให้บริการสินเชื่อและสินเชื่อบัตรเครดิต ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดย บริษัท บัตรเครดิตแห่งชาติ จำกัด

บริษัท บัตรเครดิตแห่งชาติ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินของลูกค้า เพื่อใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์สินเชื่อ ป้องกันการเกิดปัญหาหนี้เสีย หรือ NPL ของสถาบันการเงินต่างๆ เป็นการรักษาระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย

images (1)

Credit Bureau นั้นจะรวบรวมข้อมูลเฉพาะของการชำระสินเชื่อหรือบัตรเครดิต ประกอบด้วยข้อมูลที่บ่งชี้ตัวบุคคลโดยทั่วไป เช่น เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการชำระสินเชื่อและบัตรเครดิต รวมทั้งหมดเรียกว่า รายงานข้อมูลเครดิต จะมีการบันทึกข้อมูลและจัดการเก็บวงเงินยอดหนี้คงค้าง และประวัติการผิดนัดชำระ ย้อนหลังไม่เกิน 36 เดือน

เครดิตบูโร แท้ที่จริงแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะ Black List ใคร หน้าที่จริงๆ เพียงแค่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการชำระสินเชื่อทุกบัญชีจากสถาบันการเงินเท่านั้น และสถาบันการเงินจะใช้ข้อมูลนี้ในการพิจารณาสินเชื่อ และในการพิจาณาสินเชื่อก็ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัยประกอบเข้าด้วยกัน ฉะนั้น ทางที่ดีควรอย่าผิดนัดชำระเพื่อรักษาเครดิตของตัวเองเป็นดีที่สุด


Share

Comments

Comments are closed.