ไข้หวัดใหญ่มีอาการอย่างไร

โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นโรคหวัดชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ทั่วไป

ไข้หวัดใหญ่สามารถพบได้เกือบตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน สามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย เป็นการติดเชื้อทางเดินระบบหายใจ สามารถติดต่อโดยการไอ จาม หรือการสัมผัสผู้ป่วยหรือ เครื่องใช้เปื้อนเชื้อโรค เชื้อไข้หวัดใหญ่มีอยู่ 3 ชนิด เรียกว่า ชนิด เอ,บี และซี ซึ่งแต่ละชนิดยังแบ่งเป็นพันธ์ย่อยๆ ไปอีกมากมาย และมีความรุนแรงของโลกแตกต่างกันออกไป

ไข้หวัดใหญ่มีอาการอย่างไร
ไข้หวัดใหญ่จะมีอาการโดยทั่วไปคือ มีไข้สูงระดับ 38.5-40 องศาเซลเซียส ปวดศรีษะและเจ็บคอมาก ตัวร้อนและหนาวสั่น มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอแห้ง คัดจมูกน้ำมูกไหล โดยจะมีอาการเหล่านี้อยู่นานประมาณ 6-10 วัน

การรักษาโรคไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มักจะไม่สามารถหายได้เอง (ต่างจากไข้หวัดธรรมดา) ดังนั้นถ้ามีอาการไข้สูงติดต่อกัน 2-3 โดยอาการไม่ลดลงภายหลังการรับประทายยาลดไข้ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที เนื่องจากสามารถเกิดอาการแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจ เช่นปอดบวมและปอดอักเสบได้ เพื่อที่แพทย์จะได้รักษาตามอาการได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที หากปล่อยไว้อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้ ทั้งนี้พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี

ข้อควรระวังเมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่
นอกจากการไปพบแพทย์เพื่อรักษาแล้ว ต้องพึงระวังไม่แพร่กระจายโรคไปยังผู้อื่นด้วย เช่น ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่ไอหรือจามรดผู้อื่น ไม่ป้ายของเหลวจากร่างกายไปบนผิวหนังหรือร่างกายผู้อื่น อยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก แยกภาชนะการกิ่นและดื่มจากผู้อื่นเป็นต้น เพียงเท่านี้ก็จะสามารถลดการแพร่กระจายของไข้หวัดใหญ่จากเราไปสู่ผู้อื่นได้แล้วครับ 🙂


Share

Comments

Comments are closed.