Archives

Categories

ภาคตะวันตกกี่จังหวัด อะไรบ้าง

ภาคตะวันตกเป็นภาคหนึ่งของไทยที่มีจำนวนจังหวัดน้อยที่สุดคือมีอยู่เพียง 5 จังหวัดเท่านั้น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกี่จังหวัด อะไรบ้าง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอิสานเป็นภาคที่มีขนาดพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดของไทย