Archives

Categories

เขาวัง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเพชรบุรี

เขาวัง เป็นสถานที่อันดับต้นๆที่คนจะนึกถึงเสมอเวลาพูดถึงหรือไปเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

บึงฉวาก แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของสุพรรณบุรี

บึงฉวาก ถือว่าแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของบรรหารบุรี เอ๊ย ของสุพรรณบุรี

คหบดีธรรม 4 มีอะไรบ้าง

คหบดีธรรม 4 คือหลักธรรมมะที่ผู้ครองเรือนพึงยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้ชีวิตและครอบครัวมีความสงบสุข มีทั้งหมด 4 ประการ