Archives

Categories

วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ ?

“มาฆะ” เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า”มาฆบุรณมี” แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

สายโคแอ็กซ์เชียล (coaxial cable)

 สายโคแอ็กซ์เชียล(coaxial cable) เป็นสายสัญญาณที่ใช้เป็นสื่อกลางการเดินทางของข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(computer network)

รู้ทัน ฝรั่งแช่บ๊วย อันตรายถึงชีวิต

อย่างฝรั่งแช่บ๊วยที่เป็นที่โปรดปรานแก่สาวๆทั้งหลาย ระวังให้ดีนะคะ เพราะมีข่าวออกมาเตือนว่า มันอันตรายสามารถทำให้เสียชีวิตได้เลย

เคล็ด(ไม่)ลับ วิธีทำให้ผมยาวเร็วขึ้น

เคล็ด(ไม่)ลับ วิธีทำให้ผมยาวเร็วขึ้น หลากหลายวิธีดังนี้ ทานอาาหารที่มีรสจัดมากขึ้น สาร แคปไซซินซึ่งเป็นตัวทำให้พริกมีความเผ็ด จะช่วยให้ผมยาวเร็ว

วัดสระเกศ

วัดสระเกศ อยู่นอกกำแพงเมือง ริมคลองมหานาค ตรงที่บรรจบกับคลองบางลำพู เดิมเป็นวัดเก่าชื่อ วัดสะแก ได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม

สถานที่ท่องเที่ยว : ปราสาทเขาพระวิหาร

ปราสาทเขาพระวิหาร ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรักในเขตประเทศกัมพูชาบริเวณที่ติดกับผามออีแดงของประเทศไทย โดยตัวปราสาทหันหน้ามายังด้านที่ติดกับประเทศไทย