Archives

Categories

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่นับตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว  นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่จังหวัดนี้มักจะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน

การเกณฑ์ทหารในประเทศไทย มีข้อปฏิบัติอย่างไร

การเกณฑ์ทหารในประเทศไทยในปัจจุบันนี้  อาศัยความตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497  ซึ่งได้กำหนดให้ชายไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องเข้ารับราชการทหาร

สวนหลวง ร.๙ สวนดอกไม้ในกรุงเทพ

สวนหลวง ร.๙ สวนสาธารณะระดับนครแห่งใหม่ ที่สมบูรณ์แบบที่สุด และใหญ่ที่สุด ในบรรดาสวนสาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีพื้นที่ 500ไร่ ซึ่งมูลนิธิสวนหลวง

เที่ยวน้ำตกทีลอซู

ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง คำว่า ทีลอซู เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้ำตกดำ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง การเดินทางใช้เส้นทางบ้านแม่กลอง