Categories

Archive

กำแพงเมืองจีนมีความยาวเท่าไหร่ สร้างเมื่อใด

กำแพงเมืองจีนเป็นกำแพงที่มีความยาวที่สุดในโลก ชาวมองโกเลียเรียกว่า