Categories

Archive

ขั้วโลกเหนือกับขั่วโลกใต้ที่ไหนหนาวกว่ากัน

พูดถึงขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ คงต้องนึกถึงความหนาวเย็นกันขึ้นมาก่อนเลยใช่ไหมครับ แล้วทราบไหมว่าระหว่างขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้