Categories

Archive

งานนั่งโต๊ะ เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก

รายงานผลวิจัยจาก British Journal of Cancer ที่ทำการศึกษากับผู้ชาย 45,000 คน ซึ่งมีอายุ 45-79 ปี พบว่า..