Categories

Archive

ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์จากโลกออนไลน์

เป็นที่รู้กันว่า ไวรัสเป็นตัวอันตรายที่บ่อนทำลายเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือมีความประสงค์ร้ายต่อเครื่องคอมฯ ของเรา  ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ